บริการตรวจเช็คระบบ เครื่องอัดอากาศ

บริการตรวจเช็คเครื่องปั๊มลม

ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)

งานตรวจเช็ค

inspection_form-v-1

การทำงานของ เครื่องอัดอากาศ อยู่ระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำมัน ,ระบบลม, ระบบระบายความร้อน อายุการใช้งานของ SPARE/PARTS หลัก AIR FILTER,OIL FILTER,AIR/OIL SEPARATOR,LUBRICANT

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94

งานทำความสะอาดปั๊มลม

ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ แผงระบายความร้อน ทำความสะอาดทั่วไป โดยใช้ลมเป่าหรือโดยการเช็ค ล้าง ตามความเหมาะสม

งานรายงาน

งานรายงานปั๊มลม

หลังจาก ปฎิบัติงานทุกครั้ง ช่างบริการจะรายงาน สิ่งที่ได้ปฏิบัตงานในครั้งนั้นๆ ถึงสภาพของส่วนต่างๆ ของเครื่อง สิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ SPARE/PARTS หลัก AIR FILTER,OIL FILTER,AIR/OIL SEPARATOR ที่ใกล้ถึงกำหนดในการเปลี่ยนในครั้งต่อไป

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%a1

งานซ่อมแซมปั๊มลมหากในระหว่างการตรวจเช็คพบสิ่งผิดปกติหรือชำรุด พนักงานบริการจะรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนที่จะทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงต่อไป

รายละเอียดการตรวจเช็ค

ติดตั้ง-เครื่องอัดอากาศ

1.สภาพทั่วไป
– อุณหภูมิของสภาพอากาศโดยรอบ
– ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง
– สภาพการรั่วซึมของระบบน้ำมันและลม
– ระดับเสียงของ MORTOR,AIR END ขณะ เครื่องทำงาน LOAD-UNLOAD

3.ระบบลมและน้ำมัน
– ระดับน้ำมัน
– ระบบการทำงานของ OIL STOP VALE
– ระบบการทำงานของ DISCHANGE CHECK VALVE
– ระบบการทำงานของท่อ RETURN LINE
– การทำงานของระบบระบายความร้อน AIR-OIL COOLER
– การทำงานของระบบการดักน้ำ
– การทำงานของระบบ UNLOAD START
– การทำงานของ MINIMUM CHECK VALVE
– การทำงานของชุด PILOT VALVE
– การทำงานของชุด BLOW DOWN VALVE
– การทำงานของชุด INLET VALVE
– การทำงานของชุด MODLULATE REGULATOR

2.SPARE PART สิ้นเปลือง
– อายุการใช้งานและสภาพของ AIR FILTER
– อายุการใช้งานและสภาพของ OIL FILTER
– อายุการใช้งานและสภาพของ AIR/OIL SEPARATOR
– อายุการใช้งานและสภาพของ LUBRICANT

4.ระบบป้องกัน
– การทำงานของ OVERLOAD
– การทำงานของ SAFETY VALVE
– การทำงานของ TEMP SWITCH
– การทำงานของ HI-LOW PRESSURE SWITCH

5.ระบบไฟฟ้า
– สภาพทั่วไปของมอเตอร์หลักและมอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
– การทำงานของ MAGNATIC CONTACTOR และสภาพหน้า CONTACT
– สายไฟและจุดเชื่อมต่อต่างๆ
– อัตราการใช้กระแสไฟฟ้าขณะทำงาน
– อัตราการใช้กระแสไฟฟ้าขณะไม่ทำงาน
– LOAD/UNLOAD CYCLE
– การทำงานของ RELAY,TIMER SOLENOID

รายละเอียดการตรวจเช็คในส่วนของเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) และกรองอากาศ (Compressed Air Filter)

 ซ่อมเครื่องทำลมแห้ง 64026-10163805-1

1.อุณหภูมิลม ขาเข้าและขาออก
2.น้ำยาทำความเย็น
3.คอมเพรสเซอร์
4.จุดน้ำค้าง (Pressure Dew Point)
5.ทำความสะอาดแผงระบายความร้อน
6.ตัวควบคุมอุณหภมูิระบบทำความเย็น(Hot gas)
7.ตัวควบคุมการไหลของสารทำความเย็น (Expansion Valve)
8.วาล์วระบายน้ำแบบอัตโนมัติ (Auto Drain) ของเครื่องทำความเย็น
9.การอุดตันของ Mainline Filter
10.การทำงานของตัว Differential gauge ว่าปกติหรือไม่
11. วาล์วระบายน้ำมันแบบอัตโมม้ติ (Auto Drian) ของ Mainline Filter
ตามรายการทั้งหมดข้างต้น หากการทำงานของเครื่องผิดปกติ ทางบริษัทฯ จำดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพ การใช้งานที่ปกติ

จำนวนช่างเข้าบริการ

ช่างปั๊มลม

ทีมช่างเข้าบริการตรวจเช็คต่อครั้ง จำนวน 2 คน

กรณีเครื่องเสียฉุกเฉิน

เครื่องปั๊มลมเสีย

ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ทีมช่างจะเข้าบริการภายใน 2-6 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างบริษัทฯกับลูกค้า และสภาพการจราจรในกรณีทั่วไป ทีมช่างจะเข้าบริการภานใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง

เครื่องอัดอากาศ สำรอง

ให้เช่าปั๊มลม มือ 1 และ 2 ราคาถูก

ทางบริษัทฯ มี เครื่องอัดอากาศ สำรองไว้ให้บริการ โดยกรณีทั้วไปจะคิดค่าเช่าเป็นรายวัน สำหรับกรณีซ่อมใหญ่ของเครื่อง (Overhaul) ทางบริษัทฯ จะมีเครื่องอัดอากาศสำรองระหว่างซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการ

****สนใจติดต่อ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณมนตรี 081-6459576, คุณยุ้ย 089-485-1160****