ABOUT US-CONTACT US-มินเลนเนียม-ออโต้-พาร์ท
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ พาร์ท จำกัด

OUR BUSINESS

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ พาร์ท จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย เครื่องอัดลม, อะไหล่เครื่องอัดลม ,ถังลม , AIR DRYER, งานซ่อม และ บริการบำรุงรักษาเครื่องอัดลม

LOCATION

บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 2 ไร่ แบ่งเป็นอาคารสำนักงาน 3 ชั้นพื้นทีกว่า 1500 ตร.ม. โกดังเก็บสินค้า 1000 ตร.ม และศุยน์ซ่อมพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยบนพื้นที่ 800 ตร.ม.

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มลมราคาถูก อุปกรณ์ลมทั้งระบบ

ปั๊มลม-FUSION-FDN-100A %e0%b8%96%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%a1-%e0%b8%96%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%a1 %e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%87 %e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%a1-fusion-compressor air-tank-%e0%b8%96%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%a1 air-dryer-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%87 %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88-ultra-filtration

%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%a1

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่ปั๊มลม อุปกรณ์ลมทั้งระบบ

%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88-mann-filter %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88-donaldson %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88-sotras %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88-optibelt-v-belt
button-mann-filter button-donaldson button_sotras_filter button-optibelt-v-belt

%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad-fusion

เครื่องปั๊มลม-เครื่องอัดลม-ปั๊มลมสกรู-ยี่ห้อ-fusion

%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad-mann-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b1

คลัง-mann-filter

%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad-donaldson-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b1

คลังสินค้า-DONALDSON

%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad-sotras-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b1

%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2-sotras